Rapporter

Narkotika på gadeplan

Rapporten beskriver narkotikasituationen i Danmarks 5 største byer på brugerniveau. Den udgives årligt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet og de retsmedicinske institutter i Odense og København.

De seneste 3 års rapporter

Nye psykoaktive stoffer i Danmark

Rapporten beskriver status og udvikling for beslaglæggelsen af nye psykoaktive stoffer i Danmark mht. udseende, indholdsstoffer og kvalitet. Den udgives årligt i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Rigspolitiet, SKAT og de tre retsmedicinske institutter i Aarhus, Odense og København.

De seneste 3 rapporter

Det illegale stofmarked i Aarhus

To omfattende undersøgelser af det illegale stofmarked i Danmarks næststørste by i årene 1992 – 1993 og 2002 - 2003. Undersøgelserne beskriver forekomst og sammensætning af narkotika, lægemidler og anabolske steroider samt personerne, som knytter sig til den illegale handel.