Til undersøgte og pårørende

Her kan du finde informationsmateriale, som giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med retsmedicinske undersøgelser. 

Ønsker du at anmode om information eller få indsigt i en sag, skal du henvende dig direkte til den rekvirerende politikreds eller myndighed. Det er ikke muligt for instituttet at udlevere informationer uden deres tilladelse.

Retslægeligt ligsyn og obduktion

I denne folder kan du finde svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med obduktion af en pårørende.

Hent informationsfolderen (PDF)

Center for Voldtægtsofre

Centeret modtager kvinder og mænd, der har været udsat for seksualiseret vold eller seksuelt samkvem uden samtykke.

Selv om du ikke ønsker at anmelde en voldtægt, kan du stadig blive undersøgt på Center for Voldtægtsofre. Det er især en god idé at blive undersøgt, hvis du senere beslutter dig for at foretage en anmeldelse.

Undersøgelse af børn

Den retsmedicinske undersøgelse

Information til børn og forældre om den retsmedicinske undersøgelse.

Hent informationsfolderen (PDF)

Pixibog om den retsmedicinske undersøgelse

"Anna og sommerfuglen" - pixibog til børn om den retsmedicinske undersøgelse.

Hent bogen (PDF)

Undersøgelse af børns ydre kønsorganer

Information til børn og forældre om undersøgelse af børns ydre kønsorganer ved hjælp af et fotokolposkop.

Hent informationsfolderen (PDF)