Om instituttet

Profil

Institut for Retsmedicin blev grundlagt i 1959 som et selvstændigt institut under Aarhus Universitet. Vi beskæftiger omkring 80 medarbejdere med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og fagligheder. Instituttet er opdelt i to afdelinger - en afdeling for retskemi og en retslægelig afdeling.

Vores primære opgave er at forebygge kriminalitet, ulykker, tidlig død og selvmord. Det gør vi gennem retsmedicinske undersøgelser, undervisning og forskning. Som en del af Aarhus Universitet deltager Institut for Retsmedicin i samfundsudviklingen ved at skabe og dele viden på højeste internationale niveau. Desuden danner instituttets ekspertise og faciliteter grundlag for et stort netværk af tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.

Myndighedsbetjening

Instituttet er en vigtig del af det danske retssystem og leverer uvildig, forskningsbaseret myndighedsrådgivning for politikredsene i Østjylland, Sydøstjylland, Nordjylland samt Midt- og Vestjylland. Derudover samarbejder vi med mange andre danske og udenlandske myndigheder samt private virksomheder.

Vi udfører blandt andet:

  • Retslægelige obduktioner
  • Findestedsundersøgelser -med tilhørende retslægelige ligsyn
  • Retskemiske undersøgelser
  • Personundersøgelser (klinisk retsmedicin).

De kliniske retsmedicinske undersøgelser finder sted på selve instituttet eller på instituttets regionalafdelinger for klinisk retsmedicin i Herning, Aalborg Kolding og Aarhus. Institut for Retsmedicin undersøger ofre for vold og sædelighedsforbrydelser, uanset alder, samt sigtede i straffesager.


Mere om instituttet


Vores forskning er tværvidenskabelig og delt i tre enheder: Vi forsker i bioanalytisk kemi, retskemi og retstoksikologi. Vi forsker i vold og seksuelle overgreb blandt børn, unge og voksne. Og vi forsker i retsmedicinsk billeddiagnostik og osteologi.

Læs mere om vores forskning


Vi uddanner speciallæger i retsmedicin og underviser medicinstuderende i retspatologi, retstoksikologi og klinisk retsmedicin. Vi tilbyder efter- og videreuddannelseskurser inden for retsmedicin, retskemi og retsodontologi til forskellige målgrupper.

Læs mere om vores uddannelsesaktiviteter


Vi har faciliteter til CT-scanning af hele kroppen, kontrastpumper til angiografi, digitalt røntgen, hårdtvævslaboratorium og et laboratorium til antropologiske analyser. Vi har desuden et veludstyret analyselaboratorium  til måling af lægemidler, misbrugsstoffer og andre små molekyler i biologiske prøver samt faciliteter til kemiske og molekylærbiologiske eksperimenter.

Læs mere om vores kernefaciliteter