Uddannelser og kurser

Uddannelser

Retsmediciner

At blive retsmediciner kræver en kandidatgrad i medicin og dernæst en speciallægeuddannelse i retsmedicin. Sidstnævnte består af 1 års introduktionsuddannelse og 4 års speciallægeuddannelse.

Allerede på medicinstudiets kandidatdel besøger de studerende Institut for Retsmedicin, hvor de lærer om retspatologi, retskemi og klinisk retsmedicin. De bliver undervist i lægens opgaver i forbindelse med dødsfald, som fx ligsyn og dødsattest og klinisk retsmedicin, herunder politiattest. Desuden får de viden om de retsgenetiske og retsodontologiske områder.

Klinikophold

Medicinstuderende på 2. del har mulighed for valgfrit klinikophold på Instituttet i forbindelse med selvtilrettelagt forløb. Der er desuden mulighed for en enkelt dags ophold på instituttet for øvrige medicinstuderende på 2. del med særlig interesse for området, og som har haft undervisning i patologisk anatomi.

Medicinstuderende kan også lave forskningsprojekter i samarbejde med instituttet.

For mere information: Kontakt statsobducent Lene Warner Thorup Boel.

Retsodontolog

Der findes ikke en formaliseret uddannelse til retsodontolog i Danmark. Hvis en tandlæge ønsker at kvalificere sig til at arbejde som retsodontolog, kræver det et særligt forløb.
For mere information: Kontakt retsodontolog Dorthe Arenholt Bindslev

Forskeruddannelse

Forskningen på Institut for Retsmedicin udføres i tre forskningsenheder:

Er du interesseret i at høre nærmere om mulighederne for en forskeruddannelse?
Kontakt professor Mogens Johannsen