Vi tilbyder analyse af lægemidler, misbrugsstoffer og metabolitter i biologiske prøver.

Kendt analyse eller udvikling af ny analyse?

Vi tilbyder fire analysepakker med kendte analyser, som du kan læse mere om nedenfor.

Hvis du har brug for en helt ny analyse, tilbyder vi også analyseudvikling.

Misbrugsanalyse 1 - analyse af de 50 hyppigste stoffer

Analysen påviser 50 toksikologisk relevante stoffer (både lægemidler og misbrugsstoffer). Indholdet af stoffer justeres løbende efter udviklingen af stofmarkedet i Danmark. Derudover indeholder analysen også omdannelsesprodukter (metabolitter) for nogle af stofferne.

Analysen udføres med massespektrometri og er således en specifik analyse (verificerende/konfirmatorisk). Analysen er ikke kvantitativ.

Navn Misbrugsanalyse (specifik kvalitativ analyse af 50 stoffer)
Svartid Normal: 7 dage.
Akkrediteret Ja
Indikation Ved mistanke om misbrug af ukendte stoffer.
Bestilling EPJ eller via bestillingsblanket
Prøven
Prøvemateriale Fuldblod
Prøvemængde

Fuldblod: 3 ml

Prøverør

Fuldblod: Citratrør; tørglas uden tilsætning eller gel

Prøvehåndtering Mærkes med navn, CPR-nr, dato og prøvetagningstidspunkt. Prøven skal IKKE centrifugeres.
Forsendelse Sendes med almindelig på post ved stuetemperatur til Bioanalytisk Enhed (se rekvisitionsseddel).
Holdbarhed Bør opbevares på køl, hvis prøven ikke sendes samme dag.
Analysen
Indhold
Benzodiazepiner og Z-hypnotika
Alprazolam Diclazepam Nitrazepam
Bromazepam Estazolam Nordazepam
Brotizolam Fenazepam Oxazepam
Chlordiazepoxid Flubromazolam Temazepam
Clobazam Flunitrazepam Zaleplon
Clonazepam Lorazepam Zolpidem
Delorazepam Lormetazepam Zopiclon
Diazepam Midazolam
Andre sløvende stoffer
Alfentanil GHB Oxycodon
Fentanyl Ketamin Oxymorphon
Buprenorphin Ketobemidon Tramadol
Codein Methadon Tetrahydrocannabinol (THC)
Dextropropoxyphen Morphin
Stimulerende stoffer
Amfetamin mCPP Methylphenidat
Cathin Mephedron

MDA

Cathinon Metamfetamin MDMA
Cocain
Halucinogener
LSD Phencyclidin (PCP) Psilocin
Analyseprincip Væskekromatografi og massespektrometri (UPLC-QToF)
Svarformat

Påvist per indholdsstof. ”Ikke påvist” rapporteres ikke pr. stof.
Svar afgives på papir, der kan sendes med post eller ”Sikker mail”.

Enhed Ingen
Usikkerhed Kan oplyses ved henvendelse.
Tolkning

Et ”Påvist” svar skal altid ses i sammenhæng med kliniske observationer.

Kommentarer:

 • Delorazepam, lorazepam og lormetazepam kan være omdannelsesprodukter af diclazepam. De kan også indtages selvstændigt.
 • Nordazepam, oxazepam og temazepam kan være omdannelsesprodukter af diazepam. De kan også indtages selvstændigt.
 • Nordazepam og oxazepam kan være omdannelsesprodukter af chlordiazepoxid. De kan også indtages selvstændigt.
 • Morphin kan være et omdannelsesprodukt af codein.
 • Oxymorphon kan være et omdannelsesprodukt af oxycodon, men kan også indtages selvstændigt.
 • Amfetamin kan være et omdannelsesprodukt af metamfetamin, men kan også indtages selvstændigt.
 • Tetrahydrocannabinol (THC) er det active indholdsstof i hash/cannabis.
 • Cathinon og/eller cathin er euforiserende indholdsstoffer i khat/catha edulis.
 • MDA kan være et omdannelsesprodukt af MDMA, men kan også indtages selvstændigt.
 • Psilosin er et aktivt indholdsstof i nogle svampe.

Misbrugsanalyse 2 - udvidet analyse

Analysen påviser alle stoffer på vores analyseliste som kan være årsag til forgiftning (både lægemidler og misbrugsstoffer). Indholdet af stoffer udvides løbende efter udviklingen af stofmarkedet i Danmark. Analyselisten kan ses nederst på siden.

Derudover indeholder analysen også omdannelsesprodukter (metabolitter) for nogle af stofferne. Analysen udføres med massespektrometri og er således en specifik analyse (verificerende/konfirmatorisk). Analysen er ikke kvantitativ.

Navn Misbrugsanalyse (udvidet specifik kvalitativ analyse)
Svartid Normal: 7 dage.
Akkrediteret Ja/Nej (afhængig af stof)
Indikation Ved mistanke om misbrug af ukendte stoffer.
Bestilling EPJ eller via bestillingsblanket
Prøven
Prøvemateriale Fuldblod
Prøvemængde 3 ml
Prøverør Citratrør; tørglas uden tilsætning eller gel.
Prøvehåndtering Mærkes med navn, CPR-nr, dato og prøvetagningstidspunkt. Prøven skal IKKE centrifugeres
Forsendelse Sendes med almindelig på post ved stuetemperatur til Bioanalytisk Enhed (se rekvisitionsseddel).
Holdbarhed Bør opbevares på køl, hvis prøven ikke sendes samme dag.
Analysen
Analyseprincip Væskekromatografi og massespektrometri (UPLC-QToF)
Svarformat Påvist per indholdsstof. ”Ikke påvist” rapporteres ikke pr. stof.
Svar afgives på papir, der kan sendes med post eller ”Sikker mail”.
Enhed Ingen
Usikkerhed Kan oplyses ved henvendelse.
Tolkning Et ”Påvist” svar skal altid ses i sammenhæng med kliniske observationer.

Kvantitativ analyse

Bioanalytisk Enhed råder over egenudviklede analysemetoder til kvantitativ analyse af en lang række stoffer. Analyserne udføres hovedsageligt med massespektrometri og er således specifikke analyser (verificerende/konfirmatoriske).

Navn Kvantitativ analyse
Svartid Normal: 14 dage
Akkrediteret Ja/nej (afhængig af stof; se liste)
Indikation Ved mistanke om forgiftning eller i forbindelse med kontrol af behandling (terapeutisk lægemiddel monitorering).
Bestilling EPJ eller via bestillingsblanket
Prøven
Prøvemateriale Fuldblod
Prøvemængde 3 ml.
Prøverør Citratrør; tørglas uden tilsætning eller gel.
Prøvehåndtering Mærkes med navn, CPR-nr, dato og prøvetagningstidspunkt. Prøven skal IKKE centrifugeres.
Forsendelse Sendes med almindelig på post ved stuetemperatur til Bioanalytisk Enhed (se rekvisitionsseddel).
Holdbarhed Bør opbevares på køl, hvis prøven ikke sendes samme dag.
Analysen
Analyseprincip Væskekromatografi og massespektrometri (LC-MS/MS)
Svarformat Numerisk
Svar afgives på papir, der kan sendes med post eller ”Sikker mail”.
Enhed mg/l
Usikkerhed Kan oplyses ved henvendelse.
Tolkning

Det kvantitative svar skal ses i sammenhæng med kliniske observationer. Dette kan tilbydes via et samarbejde med Klinisk Farmakologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Svartider

Normal svartid

Misbrugsanalyse 1 (50 stof)

7 dage

Misbrugsanalyse 2 (Udvidet)

7 dage

Kvantitativ analyse

14 dage

 • Laboratoriet arbejder kun på hverdage indenfor normal arbejdstid.

Om os

Bioanalytisk Enhed er en core-facilitet og forskningsenhed ved Institut for Retsmedicin.

Core-faciliteten tilbyder samarbejde i forbindelse med metodeudvikling og analyse af mindre organiske molekyler. Enheden ønsker at indgå samarbejde med forskere, myndigheder, sundhedsvæsenet og private virksomheder.

På forskningssiden dækker Bioanalytisk Enhed forskning og udvikling inden for kemisk biologi og metabolomics såvel som retskemi og toksikologi.

Adresse

Institut for Retsmedicin 
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Blvd. 99
8200 Aarhus