­­­

Institut for Retsmedicin tilbyder undervisning og uddannelse indenfor det retsmedicinske fagområde. Undervisningen er målrettet lægestuderende, speciallæger, politi, retsvæsen og sundhedspersonale.

 • Klinikophold
  Der er mulighed for valgfri klinikophold på Institut for Retsmedicin i løbet af medicinstudiet. Klinikophold af 1 måneds varighed kan tilbydes medicinstuderende på 2. del, som har haft undervisning i patologisk anatomi. Der er desuden mulighed for en enkelt dags ophold på instituttet for øvrige medicinstuderende med særlig interesse for området. Studerende fra Aarhus Universitet vil blive prioriteret. Du er velkommen til at kontakte Lene Warner Thorup Boel.
 • Lægeuddannelse
  Instituttet underviser medicinstuderende på kandidatdelens 5. semester. Der undervises bl.a. i lægens opgaver i forbindelse med af dødsfald, herunder ligsyn og dødsattest og klinisk retsmedicin, herunder politiattest.
 • Speciallægeuddannelse
  Institut for Retsmedicin varetager uddannelse af speciallæger i retsmedicin. Uddannelsen består af 1 års introduktionsuddannelse og 4 års uddannelsesstilling, hvoraf en del foregår på et eller flere patologiske institutter. Derudover skal de for uddannelsen obligatoriske kurser følges.

Efter- og videreuddannelse

 • Basiskursus i retsmedicin
  Institut for Retsmedicin tilbyder et nyt basiskursus i retsmedicin rettet mod politifolk, jurister, kriminalteknikere, sundhedspersonale og andre med berøringsflade til det retsmedicinske fagmiljø.