Findestedsundersøgelser

Ved drabssuspekte dødsfald, hvor liget fortsat befinder sig på findestedet, vil politiet tilkalde retsmedicinere til en findestedsundersøgelse. Denne undersøgelse foretages sammen med Rigspolitiets tekniske afdelinger. Her vil retsmedicinere ud fra en foreløbig undersøgelse af den døde afgive en mundtlig og senere skriftlig udtalelse om læsioners opståelsesmåde, mulig dødsmåde og dødsårsag samt skøn over dødstidspunktet. Endvidere er Rigspolitiets tekniske afdelinger behjælpelige med sikring af biologiske spor fra findestedet, specielt med henblik på DNA bestemmelser.

I forbindelse med findestedsundersøgelsen vil retsmedicineren sædvanligvis afholde det retslægelige ligsyn, hvorefter liget kan transporteres direkte til det retsmedicinske institut til obduktion.

Findestedsundersøgelser foretages i hele Statsobducenturets område, ca. 40 pr. år.

Kontakt

Lene Warner Thorup Boel

Professor MSO, statsobducent