Retslægelige undersøgelser

Institut for Retsmedicin tilbyder følgende ydelser inden for retspatologi:

Findestedsundersøgelse

 • Undersøgelse af lig på gerningssted eller findested
 • Sporsikring
 • Optagelse af fotos til internt brug
 • Evt. ligsyn på stedet, inkl. dødsattest
 • Erklæring

Læs mere om findestedsundersøgelser

Identitetsfastlæggelse

 • Evt. skanning
 • Evt. tandlæge
 • Evt. udtagelse til DNA (politi godkender DNA-analyse der også faktureres særskilt)
 • Erklæring

Ligsyn ved embedslæge

 • Modtagelse, fremvisning samt udlevering af lig
 • Retstekniker til ligsyn

Læs mere om retslægelige ligsyn

Ligsyn ved retsmediciner

 • Ligsyn ved retsmediciner
 • Modtagelse, fremvisning samt udlevering af lig
 • Retstekniker til ligsyn
 • Dødsattest

Personundersøgelse

 • Undersøgelse af sigtede eller offer
 • Evt. kolposkopisk undersøgelse (ved børn udsat for overgreb)
 • Udtagning af prøver til supplerende undersøgelser
 • Sporsikring
 • Evt. undersøgelse v. specialkonsulent
 • Beskrivelse af KTS fotos
 • Kontakt til sagsbehandler vedr. sagen
 • Sygeplejeassistance ved børneundersøgelser
 • Evt. udtagning og opbevaring af prøver til mulig senere undersøgelse
 • Erklæring
 • Evt. supplerende undersøgelser: Blanket udfyldes og kopi afleveres til politi som kvittering. Politi godkender:

  • Retskemi (faktureres særskilt)
  • Odontologi

Læs mere om personundersøgelser

Retsantropologiske undersøgelser

 • Undersøgelse af modtagne effekter
 • Erklæring

Retslægelig obduktion

 • Obduktion
 • Mikroskopisk undersøgelse*
 • CT-skanning
 • Evt. røntgenundersøgelse
 • Udtagning af vævsprøver til supplerende undersøgelser
 • Sporsikring
 • Modtagelse, fremvisning, udlevering af lig og samtale med pårørende
 • Beskrivelse af NKC fotos (optaget under obduktion)
 • Intern konference i forbindelse med obduktionsfund (radiolog, retskemiker, retsodontolog)
 • Kontakt til sagsbehandler vedr. sagen
 • Opbevaring af sagsmateriale (min. 5 år)
 • Evt. udtagning og opbevaring af prøver til mulig senere undersøgelse
 • Erklæring - Væsentligste obduktionsfund (sendes samme dag)
 • Obduktionserklæring
 • Evt. supplerende undersøgelser:

  • Retskemi* (faktureres særskilt)
  • Retsodontologi*
  • Neuropatologi*
  • Mikrobiologi*
  • Klinisk Biokemi*

*Udføres helt eller delvist af underleverandører der ikke er akkrediteret i hht. standard DS/EN ISO/IEC 17020:2012 som Retslægelig Afdeling

Læs mere om retslægelige obduktioner

Udtalelsessag

 • Gennemlæsning af sagsakter
 • Erklæring

 

Om udtalelsessager

Politiet kan i visse tilfælde rekvirere en udtalelseserklæring på en person, der ikke primært har været undersøgt på Institut for Retsmedicin eller en af regionalafdelingerne. Udtalelsessagen kan omhandle de samme problematikker som personundersøgelserne, så som vurdering af hvordan og hvornår læsioner er opstået, vurdering af farligheden af læsionerne og risikoen for mén. Det kan også være mere teoretiske spørgsmål, så som om, hvorvidt forekomsten af en sædvanligvis seksuelt overført sygdom hos et barn er ensbetydende med, at barnet har været seksuelt misbrugt. Erklæringen udfærdiges på baggrund af sygehusjournaler, politiattester, fotos mm.  

Kontakt

Svartider

Der er ikke fastsat svartider på de retspatologiske undersøgelser. Ved hastesager aftales individuelle svartider med den sagsansvarlige retsmediciner.