Undersøgelse af illegale stoffer og effekter

Afdeling for Retskemi's narkotikasektion tilbyder analyser af pulvere, tabletter, væsker og plantematerialer med formodet indhold af euforiserende stoffer, lægemidler eller anaboliske steroider. Desuden råder afdelingen over faciliteter til at udføre sporanalyser på lavt niveau. Nedenfor er angivet et udvalg af de stoffer som Retskemisk Afdeling rutinemæssigt analyserer. Analyser mærket med * er akkrediterede

Standardanalyser

 • Amfetamin*
 • Heroin*
 • Cocain*
 • Ecstasy (MDMA)*
 • Cannabis
 • Metamfetamin*
 • Khat
 
 
 • LSD
 • Opium
 • Euforiserende svampe
 • GHB
 • Lægemidler*
 • Anaboliske steroider*
 • Ukendte*
 

Sporanalyser

 • Analyser af stofrester eller ikke synlige stofmængder på overflader eller i effekter

Specialanalyser

 • Sukkerstoffer
 • Bekræftende analyser på DrugWipe(r) (ekstern partner)

Retskemiske vurderinger og udtalelser

Afdeling for Retskemi foretager faglige vurderinger vedr. narkotikarelaterede spørgsmål.