Sammenlignende undersøgelser

Sammenlignende analyser af narkotika

Afdeling for Retskemisk's narkotikasektion tilbyder sammenlignende analyser af flere forskellige narkotikatyper. Resultatet af en sammenlignende analyse er en udtalelse omkring sandsynligheden for, at de undersøgte prøver stammer fra samme produktion. En del af analyserne udføres af afdelingens internationale samarbejdspartnere.

Følgende narkotikatyper sammenlignes

  • Amfetamin (harmoniseret metode incl. international søgning anvendes fra juli 2007)
  • Cocain
  • Heroin
  • Cannabis (ekstern partner)
  • Ecstasy (sammenligning af både tabletbindemidler og aktivt indholdsstof, ekstern partner)
  • Metamfetamin (ekstern partner)

Eventuelle forespørgsler bedes rettet til Mogens Johannsen eller Christian Lindholst.