Retstoksikologiske vurderinger

Resultatet af en retskemisk undersøgelse rapporteres i en såkaldt retskemisk erklæring. Denne indeholder i hovedtræk en kort omtale af, hvilke stofgrupper der er undersøgt for; dernæst hvilke stoffer der er påvist, samt koncentrationen af de påviste stoffer. Sidst i erklæringen er anført en toksikologisk vurdering. I den toksikologiske vurdering beskrives i forhold til den aktuelle sag for hvert stof, om den påviste koncentration er i behandlingsmæssigt, forgiftningsmæssigt eller dødeligt område; og ofte indsnævres denne ”graduering” yderligere. I tilfælde med mange stoffer, hvor der er mulighed for indbyrdes forstærkende virkninger, anføres også en samlet vurdering. Endelig gives en kort karakteristik af hvert stof; for eksempel om det er et lægemiddel, og i så fald hvad det anvendes til.

Den toksikologiske vurdering er en hjælp til dem, der skal bruge den retskemiske erklæring. Ikke-læger kender sædvanligvis ikke de påviste stoffer. Og de færreste har mulighed for at vurdere betydningen af de påviste koncentrationer. Vurderingen er baseret dels på Afdeling for Retskemi's løbende indsamling af erfaringer, dels på internationale referencesamlinger.

Forespørgsler kan rettes til cand.pharm Ingrid Rosendal.

Kontakt