Retskemiske undersøgelser

Institut for Retsmedicin tilbyder følgende ydelser inden for retskemi: 

Bagatelgrænseanalyse af trafikanter

Bagatelgrænseanalyse af trafikanter (§ 54 stk. 1) Hash/cannabis (tetrahydrocannabinol)

 • Analyser af THC udført på instituttet - (§54 stk. 1):
 • Kvantitative resultater samt opgivelse af over/under bagatelgrænse
 • Erklæring
 • Opbevaring af testet materiale i 1 år
 • Evt. supplerende spørgsmål der ikke udmunder i supplerende erklæring

Svartid: Inden for 20 dage

Bagatelgrænseanalyse af trafikanter
(undtaget hash/cannabis)

Bagatelgrænseanalyse af trafikanter (§ 54 stk. 1)

Lægemidler og misbrugsstoffer (undtaget hash/cannabis)

 • Analyser af øvrige misbrugsstoffer udført på instituttet – (§54 stk. 1):
 • Kvantitative resultater samt opgivelse af over/under bagatelgrænse
 • Erklæring
 • Opbevaring af testet materiale i 1 år
 • Evt. supplerende spørgsmål der ikke udmunder i supplerende erklæring

Svartid: Inden for 20 dage

Erklæring ved supplerende spørgsmål

(Supplerende retskemisk erklæring)

 • Erklæring der besvarer supplerende spørgsmål

Fremmøde i retten

 • Fremmøde i retten, enten fysisk eller via video.

Lægemidler og misbrugsstoffer - Specialanalyse

 • Relevante analyser ifm. hhv. alkoholiker-, diabetiker- og indebrændt sag udført på instituttet: 
  • Alkoholikersager: Ketonstof (betahydroxybutyrat) i blod + alkohol i blod og øjenvæske (og evt. urin/muskel).
  • Diabetikersager: Glucose i øjenvæske og urin, HbA1c og kentonstof i blod + alkohol i blod og øjenvæske.
  • Indebrændte-sager: Kulmonoxidmætning i blod og evt. i særlige tilfælde cyanid i blod + alkohol i blod og øjenvæske.
 • Erklæring
 • Opbevaring af testet materiale i 1 år
 • Evt. supplerende spørgsmål der ikke udmunder i supplerende erklæring

Narkoeffektundersøgelse 1 (standard)

(Pulver, tabletter, væsker o.l.)

 • Beskrivelse af koster og effekter inkl. standardiseret stikprøveudtagning ved flere effekter
 • Analyse på instituttet
 • Billeddokumentation i relevant omfang (vurderes af institutterne). OBS altid ved tabletter og ampuller.
 • Erklæring
 • Opbevaring af testet materiale i 3 måneder
 • Evt. supplerende spørgsmål der ikke udmunder i supplerende erklæring

Svartid: Alm.: Inden for 30 dage. Haste.: Inden for 10 dage

Læs mere om undersøgelse af illegale stoffer og effekter

Narkoeffektundersøgelse 2 (udvidet)

(Sammenligning, sporanalyse, plantemateriale)

Specialsager dækker over

 1. Sammenligninger af narkotika
 2. Sporanalyser (analyse af meget små stofmængder)
 3. Cannabisanalyser
 • Beskrivelse af koster og effekter
 • Håndtering af store og ikke standard narkobeslag inkl. standardiseret stikprøveudtagning
 • Analyse på instituttet
 • Vurdering og kvalitativ rapportering af følge/aktive tilsætningsstoffer
 • Billeddokumentation i relevant omfang (vurderes af institutterne)
 • Erklæring
 • Opbevaring af testet materiale i 3 måneder
 • Evt. supplerende spørgsmål der ikke udmunder i supplerende erklæring

Svartid: Alm.: Inden for 45 dage. Haste: Inden for 15 dage

Læs mere om sammenlignende undersøgelser

Narkoeffektundersøgelse 3 (ekstraordinært krævende)

 • Beskrivelse af koster og effekter
 • Håndtering af store og ikke standard narkobeslag inkl. standardiseret stikprøveudtagning
 • Analyse på instituttet
 • Vurdering og kvalitativ rapportering af følge/aktive tilsætningsstoffer
 • Billeddokumentation i relevant omfang (vurderes af institutterne)
 • Erklæring
 • Opbevaring af testet materiale i 3 måneder
 • Evt. supplerende spørgsmål der ikke udmunder i supplerende erklæring

Toksikologisk vurdering af lægemidler og misbrugsstoffer
ved kliniske sager

 • Toksikologisk vurdering

Tillægsydelse til ”Lægemidler og misbrugsstoffer – Levende”

Læs mere om retstoksikologiske vurderinger

Undersøgelse af hår for lægemidler og misbrugsstoffer

 • Analyse i hår på instituttet
 • Erklæring
 • Opbevaring af testet materiale i 1 år
 • Evt. supplerende spørgsmål der ikke udmunder i supplerende erklæring

Undersøgelse for lægemidler og misbrugsstoffer
ved kliniske sager

Undersøgelse for lægemidler og misbrugsstoffer ifm. kliniske sager (personundersøgelse, § 54 stk. 2 o.l.)

 • Analyser af alkohol, misbrugsstoffer og lægemidler ifm. personundersøgelse eller §54 stk. 2 udført på instituttet :
 • Kvantitative resultater
 • Sags specifik bestilling af analyser
 • Erklæring (sendes direkte ti l politiet udenom retspatologen)
 • Opbevaring af testet materiale i 1 år
 • Evt. supplerende spørgsmål der ikke udmunder i supplerende erklæring

Svartid: Alm.: Inden for 30 dage. Haste: Inden for 10 dage

Læs mere om undersøgelse af human biologiske prøver

Undersøgelse for lægemidler og misbrugsstoffer
ved obduktion

 • Analyser af alkohol, misbrugsstoffer og lægemidler udført på instituttet:
 • Evt. analyser udført hos eksterne leverandører
 • Sags specifik bestilling af analyser
 • Toksikologisk vurdering
 • Erklæring
 • Opbevaring af testet materiale i 1 år
 • Evt. supplerende spørgsmål der ikke udmunder i supplerende erklæring
 • Evt. lithium og cyanidanalyser  (Prisen for dette er indeholdt i taksten for obduktioner. udføres på KU og afregnes interne mellem institutterne.)

Svartid: Alm.: Inden for 55 dage. Haste: Inden for 15 dage

Læs mere om undersøgelse af human biologiske prøver

Prøvetagnings-kits

For bestilling af prøvetagnings-kits til udtagning af blodprøver til

 • undersøgelse for færdselssikkerhedsfarlige stoffer
 • undersøgelse for alkohol på døde

kontakt os på forens@au.dk eller tlf. 87 16 75 00.

Svartider

De respektive svartider kan ses under hver ydelse. 

Den anførte svartid er afdelingens servicemål hvor 80 % af undersøgelserne forventes afsluttet. Arrestantsager vil dog altid blive afsluttet inden for den aftalte tidsfrist. Svartiden regnes fra den dag instituttet modtager prøven til den færdige erklæring afsendes.