Samarbejde

Institut for Retsmedicin hjælper justitsvæsenet med obduktioner, findestedsundersøgelser samt personundersøgelser af ofre for vold, voldtægt, børnemishandling og tortur. Instituttet har et tæt samarbejde med centrene for voldtægtsofre og Center for Børn udsat for Overgreb.

Desuden foretages kemiske analyser af blod og vævsprøver for indhold af narkotika, lægemidler og giftstoffer. Disse analyser foretages i forbindelse med politiets trafikkontrol samt ved toksikologiske undersøgelser af dødsfald.

Endelig foretager instituttet analyse af beslaglagte effekter: pulver, tabletter, væsker og plantemateriale for indhold af narkotika, lægemidler og dopingstoffer.

Instituttet har et tæt samarbejde med politikredsene i Østjylland, Sydøstjylland, Nordjylland samt Midt- og Vestjylland.