Mødefora

Arbejdsmiljøudvalg

Medlemmernes kontaktoplysninger

 

Telefonnr.

Navn, jobtitel, E-mail, enhed

8716 8331Christian Lindholst, Institutleder, cl@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin - Retskemisk
8716 8548Tina Slots, Analysekemiker, tslo@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin - Retskemisk

Lina Bukowsi, Ph.d.-studerende, lina.b@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin - Retskemisk

8716 8309

Christina Sundorf, Sekretær, csho@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin - Retspatologisk

8716 8345

Sanne Rotvig Christensen, Laborant, srk@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin

Institutforum

Institutforum har til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål samt at sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammensætning.

 

Medlemmer af Institutforum:

Institutleder, lektor Christian Lindholst

Seniorforsker, cand. polyt., ph.d. Mette Findal Andreasen (Næstformand)

lektor. ph.d. Lars Uhrenholt

Speciallæge Asser Hedegård Thomsen

Molekylærbiolog, ph.d. Jakob Hansen

Laboratoriefunktionær Rasmus Telving

Ph.d-studerende Christian Reuss Mikkelsen

 

 

 

Forretningsorden for institutfora

Standardforretningsorden for Institutforum.

Samarbejdsudvalg

Medlemmer af samarbejdsudvalget (LSU) på Institut for Retsmedicin

Medlemmer:

Christian Lindholst (CL)

Anni Mandrup Høgh (AH)

Mogens Johannsen (MJ)

Laila Kearney (LK)

Lise Frost (LIF)

Pia Vestgård Kristensen (PVK)

Tore Forsingdal Hardlei (TFHA)

Referent:

Lonni Hou (HR)

Fakultetssamarbejdsudvalget ved Health

Fakultetssamarbejdsudvalget ved Health