Mødefora

Arbejdsmiljøudvalg

Medlemmernes kontaktoplysninger

 

Telefonnr.

Navn, jobtitel, E-mail, enhed

8716 8331Christian Lindholst, Institutleder, cl@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin - Retskemisk
8716 8548Tina Slots, Analysekemiker, tslo@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin - Retskemisk

Lina Bukowsi, Ph.d.-studerende, lina.b@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin - Retskemisk

8716 8309

Christina Sundorf, Sekretær, csho@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin - Retspatologisk

8716 8345

Sanne Rotvig Christensen, Laborant, srk@forens.au.dk, Institut for Retsmedicin

Institutforum

Institutforum har til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål samt at sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammensætning.

Medlemmer af Institutforum:

 • Institutleder, lektor Christian Lindholst
 • Seniorforsker, cand. polyt., ph.d. Mette Findal Andreasen (Næstformand)
 • lektor. ph.d. Lars Uhrenholt
 • Speciallæge Asser Hedegård Thomsen
 • Molekylærbiolog, ph.d. Jakob Hansen
 • Laboratoriefunktionær Rasmus Telving
 • Ph.d-studerende Christian Reuss Mikkelsen

Forretningsorden for institutfora

Standardforretningsorden for Institutforum.

Samarbejdsudvalg

Medlemmer af samarbejdsudvalget (LSU) på Institut for Retsmedicin

Ledelsesrepræsentanter:

 • Christian Lindholst (formand)
 • Anni Mandrup Høgh
 • Mogens Johannsen

Medarbejderrepræsentanter:

 • Tore Forsingdal Hardlei (næstforman)
 • Erling Laursen
 • Laila Kearney
 • Lise Frost

Referent:

 • Lonni Hou (HR)

Fakultetssamarbejdsudvalget ved Health

Fakultetssamarbejdsudvalget ved Health