Akkreditering

Kvalitet/akkreditering

Akkrediteringen er en uafhængig bedømmelse af kompetence og evne til at udføre bestemte opgaver i overensstemmelse med givne specifikationer.

De internationale standarder fastsætter krav til kvalitetsstyring med henblik på:

Ansvarsforhold vedrørende retsmedicinske undersøgelser
Formål og opgaver
Organisation og ledelse
Kvalitetssystem
Registrering og arkivering
Personale

Lokaler og laboratorier
Metoder
Udstyr og kemikalier
Prøvehåndtering
Kvalitetskontrol
Erklæringer og attester

Retslægelig Afdeling er akkrediteret og arbejder efter et kvalitetsstyringssystem i henhold til den internationale standard DS/EN ISO/IEC 17020: 2012: Overensstemmelsesvurdering - krav til forskellige typer inspektionsorganer.
Afdelingen for Retskemi er ligeledes akkrediteret og arbejder efter et kvalitetsstyringssystem  i henhold til den internationale standard DS/EN ISO/IEC 17025: 2017: Overensstemmelsesvurdering - Krav til forskellige typer inspektionsorganer. Denne anden udgave af standarden er tilpasset den internationale standard ISO: 9001: 2000.

Ved spørgsmål angående akkrediteringen kan rettes henvendelse til Ole Ingemann Hansen, Retslægelig Afdeling, eller Inge Korup, Afdeling for Retskemi.

 INSP Reg.nr. 9045

Link til Danak’s hjemmeside vedrørende akkrediteringen af Retslægelig Afdeling

 TEST Reg.nr. 461

Link til Danak’s hjemmeside vedrørende akkrediteringen af afdelingen for retskemi

Kontakt

Kvalitetsleder