Retstoksikologiske undersøgelser

Afdeling for Retskemi udfører avancerede retstoksikologiske undersøgelser for lægemidler og misbrugsstoffer. Analyserne udføres hovedsageligt i biologisk materiale, hvor blod, urin og levervæv er det hyppigst anvendte.

Rekvisitionerne fordeler sig i tre typer af sager:

  • Færdselssikkerhed
  • Obduktion
  • Personundersøgelse

Til hver obduktionssag udarbejdes en individuel toksikologisk vurdering, hvor der tages stilling til de fundne stoffers koncentration, farmakokinetik og farmakodynamik samt deres betydning for dødsfaldet. Herudover ydes rådgivning til afdelingens rekvirenter.

Udvikling gennem de senere år