Obduktioner

Hovedparten af instituttets obduktioner bliver udført på begæring af politiet, enkelte udføres for Den Uafhængige Politiklagemyndinghed, for Arbejdsskadestyrelsen eller forsikringsselskaber.

Øvrige obduktioner = Obduktioner begæret af f.eks. Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber og private

Retslægelige obduktioner i 2017

Obduktion begæret af antal
Politiet 329
Den Uafhængige Politiklagemyndighed 6
Arbejdsskadestyrelsen

2

I alt 337

Mere information om obduktionerne