Ligsyn

Visse dødsfald kræver ifølge sundhedsloven afholdelse af et retslægeligt ligsyn. Dette afholdes som oftest af en embedslæge i samarbejde med politiet. I visse tilfælde, eksempelvis ved findestedsundersøgelser, afholdes ligsynet imidlertid af en retsmediciner. I figuren herunder fremgår antallet af ligsyn afholdt af en retsmediciner, samt antallet af ligsyn hvor instituttets retsmedicinske teknikere har assisteret embedslæge og politi ved et ligsyn.

Antallet af retslægelige ligsyn afholdt af embedslæge og politi uden instituttets bistand er ikke angivet i figuren. For oplysninger herom henvises til Sundhedsstyrelsen.

Retslægelige ligsyn gennem de senere år