Findestedsundersøgelser

Findestedsundersøgelserne vedrører væsentligst drabssuspekte dødsfald. Det er vigtigt for obducenten allerede på gerningsstedet at kunne se afdøde, medvirke til sikring af spor og dødstidsbe­stemmelse. Findestedsundersøgelser er særdeles vigtige af hensyn til en senere vurdering af sagen samt i tilfælde, hvor en retsmediciner indkaldes som sagkyndigt vidne.

Antal

Antal findestedsundersøgelser/ligbesigtigelser med efterfølgende retslægeligt ligsyn: 45

Alle undersøgelserne blev efterfulgt af obduktion.

Findestedsundersøgelser gennem de senere år