Årsberetning 2017

Institut for Retsmedicin i Aarhus varetager retsmedicinske myndighedsopgaver for politikredsene i Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland og Sydøstjylland. Hvert år udarbejdes en opgørelse over de gennemførte retsmedicinske undersøgelser ved instituttet. Herunder findes links til information om udviklingen inden for hver enkelt undersøgelsestype. Årsberetningen indeholder desuden information om bidragsydere til instituttets forskning og undervisning.