Om Instituttet

Profil

Institut for Retsmedicin løser opgaver for Statsobducenturet som led i den forskningsbaserede myndighedsbetjening for politikredsene i Østjylland, Sydøstjylland, Nordjylland samt Midt- og Vestjylland.

Disse opgaver er:

  • Retslægelige obduktioner
  • Findestedsundersøgelser -med tilhørende retslægelige ligsyn
  • Personundersøgelser (klinisk retsmedicin).

De kliniske retsmedicinske undersøgelser, der omfatter undersøgelse af ofre for vold og sædelighedsforbrydelser, uanset alder, samt sigtede i straffesager, finder sted på selve instituttet eller på instituttets regionalafdelinger for klinisk retsmedicin i Herning, Aalborg Kolding og Aarhus.

Afdelingen har endvidere et tæt samarbejde med centrene for voldtægtsofre og Center for Børn udsat for Overgreb (CBO), Aarhus Universitetshospital.

Målsætninger

  • Institut for Retsmedicin skal bidrage til forebyggelse af kriminalitet, ulykker, tidlig død og selvmord gennem forskning, undervisning og retsmedicinske undersøgelser.
  • Som en del af Aarhus Universitet ønsker vi at deltage i samfundsudviklingen ved at skabe og dele viden på højeste internationale niveau.
  • Institut for Retsmedicin er en vigtig samfundsinstitution som drager omsorg for det danske retssystem igennem uvildig, evidensbaseret myndighedsrådgivning.

Krøniken

Statsobducenturet 1916-2016