Informationsmateriale

Information til pårørende og undersøgte

Ønsker du at anmode om information eller få indsigt i en sag, skal du henvende dig direkte til den rekvirerende politikreds eller myndighed. Det er ikke muligt for instituttet at udlevere informationer uden deres tilladelse. Du kan læse mere om information relevant for pårørende og undersøgte nedenunder:Andre informationsmaterialer


100 års retsmedicin

Drab, ulykker og overgreb har defineret arbejdslivet på Institut for Retsmedicin. Ny bog om retsmedicinsk historie nuancerer billedet af faget, som løser en væsentlig samfundsopgave, de fleste kender fra krimigenren, men færreste får adgang til.
Bogen kan købes hos Aarhus Universitetsforlag.

Det illegale stofmarked i Aarhus- status og udvikling over 10 år

Christian Lindholst, Mette Findal Andreasen og Elisabet Kaa.
Aarhus Universitetsforlag, 2008
ISBN:9788779344181.

Det illegale stofmarked i Aarhus er en beskrivelse af udbuddet og aktørerne på stofmarkedet i Danmarks næststørste by. Undersøgelsen bygger på materiale beslaglagt af Østjyllands Politi i årene 2002 og 2003 som efterfølgende er undersøgt på Retskemisk Afdeling i Århus. Der fokuseres primært på den hårde narkotika, lægemidler i illegal handel samt de anabolske steroider. Undersøgelsen forsøger bl.a. at besvare spørgsmål som: Hvad indeholder en narkoprøve? Hvordan ser hård narkotika ud? Hvilke lægemidler forhandles på det illegale marked? Og hvilke personer er involveret i handlen med narkotika? Foruden en fremstilling af den aktuelle situation giver undersøgelsen en beskrivelse af de ændringer stofmarkedet har gennemgået de seneste 10 år. 

Det illegale stofmarked er et emne som ofte tiltrækker mediernes og offentlighedens interesse. Da emnet imidlertid er vanskeligt at belyse, bliver det omgærdet af rygter og mytedannelse. Formålet med denne udgivelse er at viderebringe faktuelle oplysninger til brug i den fremtidige debat og forebyggelse.

Seksuel vold blandt unge

Et stort antal unge piger og kvinder rapporterer om seksuel krænkelse fra jævnaldrende, og volden har ofte betydelige personlige, sociale og samfundsøkonomiske omkostninger. En ny rapport, som under ledelse af post.doc Rikke Holm Bramsen fra Syddansk Universitet sammen med en tværfaglige arbejdsgruppe med bl.a. Ole Ingemann Hansen fra Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet er udarbejdet, fastlægger omfanget af seksuel vold blandt unge 14-24 årige, og belyser hvordan en vidensbaseret indsats er central for at nedbringe forekomsten af seksuel vold blandt unge i Danmark.

Viden om drab

Medarbejdere ved Institut for Retsmedicin har bidraget til letlæst fagbog om drab. Bogens fokus er drabet, belyst fra en retsmedicinsk, en litterær og en samfundsmæssig vinkel.