Udvikling og validering af LC-MS/MS metoder til analyser i lavt niveau og på små prøvemængder - applikationer indenfor drug rape og metabolomics.

Af Rune Isak Dupont Birkler

 

Projektet er delt op i to ”analytisk biokemisk” set relaterede emner, der dog hver har fokus på en speciel problematik som skal løses. Overordnet set er projektets formål at udvikle nye LC-MS/MS metoder til analyse af små organiske molekyler i små prøvemængder .

Projekt del 1: Drug rape – narkovoldtægt: Projektet er et samarbejdsprojekt med Center for Voldtægtsofre og Afdelingen for Klinisk Retsmedicin på Retsmedicinsk Institut. Målet med dette projekt er at afklare omfanget af drug rape blandt ofre, der opsøger Center for Voldtægtsofre. Trods den megen omtale af ’drug rape’ i medierne de seneste år, er der ikke forsket meget i omfanget og i de stoffer og medikamenter der bliver anvendt i sagerne. Udover at kortlægge omfanget af drug rape sager, er det målet at udvikle nye og mere sensitive LC-MS/MS metoder til analyse i små prøvemængder. Det kan f.eks. være i matricerne spyt, sved og hår.

Projekt del 2: Metabolomics: Projektet sigter mod udviklingen af nye LC-MS/MS metoder til at udføre metabolisk profilering af små urin-, blod- eller dialyseprøver og etablering af rutiner for multivariant dataanalyse af de opnåede data for at finde metaboliske mønstre (biomarkører). De udviklede metoder skal anvendes til kvantitativ bestemmelse af de centrale citronsyre cyklus metabolitter i mikrodialyseprøver fra rotte- og grisehjerter, såvel som en mere generel metabolisk profilering af prøverne.

Projektet udføres i samarbejde med Center for Voldtægtsofre, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Hjertemedicinsk Afdeling B og Molekylærmedicinsk Forskningsenhed, Skejby Sygehus. Projektet udføres af ph.d.-studerende, cand.scient. Rune Isak Dupont Birkler.

Vejleder: Lektor, ph.d., afdelingsleder Mogens Johannesen

Medvejleder: Lektor, ph.d., Mette Findal Andreasen.