Pludselig uventet død – hjertesygdomme med genetisk baggrund

Maiken Kudahl Larsen

Pludselig hjertedød kan være årsag til for tidlig død hos spæd- og småbørn samt yngre voksne og er ofte en tragisk begivenhed der indtræffer hos tilsyneladende raske individer. Ved den retsmedicinsk obduktion kan dødsårsagen ikke altid klarlægges og en molekylær obduktion (postmortem genetisk screening) kan i disse tilfælde være med til at klarlægge om dødsårsagen kan skyldes en arvelig hjertesygdom. Formålet med dette studie er at undersøge sygdomsfremkaldende mutationer i en kohorte af pludselige uventede dødsfald hos retsmedicinske obducerede individer mistænkt for arvelig hjertesygdom.

Hovedvejleder: Jytte Banner Lundemose

Medvejledere: Peter H. Nissen, Ingrid Bayer Kristensen  og Henrik Kjærulf Jensen