Morfologi og patoanatomi af halscolumnas facetled hos trafikdræbte

specielt med henblik på whiplashtraumet - et patoanatomisk og billeddiagnostisk studie

Af Lars Uhrenholt

Resume:

Et væsentligt problem med nakkesmerter efter trafikulykker, herunder whiplashtraumer, er manglen på objektiviserbare vævsskader i størstedelen af tilfældene. En række studier har fundet at halshvirvelsøjlens nederste facetled har en central rolle hos patienter med kroniske nakkesmerter efter et whiplash traume. Af disse årsager er en detaljeret beskrivelse af potentielle vævsskader i halshvirvelsøjlen nødvendig for eventuelt at kunne forbedre diagnostiske og behandlingsmæssige tiltag.

Formålet med dette studium var at undersøge, hvorvidt diskrete skader i halshvirvelsøjlens nederste facetled kan identificeres hos trafikdræbte i personbil i modsætning til non-traumatiserede kontrol personer ved hjælp af konventionel røntgenundersøgelse, CT-skanning, MR-skanning og histologisk metode. Desuden var formålet at undersøge facetleddene histomorfologisk (kvalitativt såvel som kvantitativt) baseret på mikroskopiske observationer.

Undersøgelsen var designet som et tværsnit autopsi studium hvor i alt 19 trafikdræbte og 21 kontrolpersoner blev inkluderet, alle i alderen 20-49 år.

En række ikke-dødelige knogle- og bløddelsskader på halshvirvelsøjlens facetled, såsom frakturer, brusklæsioner samt blødninger i led og bløddele, blev identificeret hos personer udsat for en dødelig trafikulykke og var signifikant korreleret til traume. Læsionerne kunne bedst identificeres ved hjælp af mikroskopi medens billeddiagnostiske undersøgelser ikke var i stand til at identificere alle læsionerne, herunder frakturer og bløddelsskader. En række køns- og aldersrelaterede forandringer i ledbrusken og den underliggende knogle blev beskrevet i detalje baseret på den histomorfologiske undersøgelse. Aldersrelaterede forandringer blev observeret fra 20-års alderen og mænd var mere påvirket heraf end kvinder.

Dette studium beskriver patologi hos trafikdræbte og således ikke per definition skader efter whiplashtraume eller anden ulykke. Af denne årsag kan resultaterne ikke ukritisk ekstrapoleres til klinisk praksis. Undersøgelsen rejser imidlertid den mulighed, at der hos nogle personer kan findes diskrete skader i halshvirvelsøjlens facetled efter ikke-dødelige trafikulykker. Dette understøttes blandt andet af den manglende sensitivitet af de billeddiagnostiske teknikker samt at grænseværdierne for tilskadekomst for de respektive typer af vævsskader ikke er veldefinerede. De mulige kliniske betydninger af de identificerede læsioner er dog ikke kendte og yderligere undersøgelser er påkrævede.