Hjerneforandringer hos pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød): Forekomst af markør for iltmangel og neurotrope vira

Lisbeth Lund Jensen

Klik for stort billede

Projektet har fokus på hjernen hos spædbørn, der er døde pludseligt og uventet, og klassificeret som vuggedød.

Projektet er et samarbejde mellem University of Adelaide, Australien, og Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet, hvor på vuggedødstilfælde fra begge lande forsøges afdækket, om hyppigheden af iltmangelbetingede forandringer i hjernen er øget i forhold til kontrolbørn. Den hidtidige forskning tyder på, at perioder med vejrtrækningsstop er hyppigere hos vuggedøde, og at dette muligvis medfører iltmangel i hjernen, som kan påvises ved vævsmikroskopiske undersøgelser og anvendelse af specifikke farvemetoder.

Samtidig søges hyppigheden af feberfremkaldende virus i hjerne og spinalvæske (rygmarvsvæske)belyst. En pludselig temperaturstigning kan have betydning for dødsfaldene, da overophedning er en kendt risikofaktor ved vuggedød.

Vejleder: Jytte Banner

Medvejledere:

Roger W. Byard, Professor, Discipline of Anatomy and Pathology, The University of Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia, Forensic Science South Australia (FSSA)

Lars Peter Nielsen, Adjungeret professor Aalborg Universitet, overlæge Statens Serum Institut