Generelle og lokalisationsafhængige forhold ved åreforkalkning

Af Søren Dalager.

Projektet omhandler åreforkalkning forskellige steder i kroppen. I forbindelse med 100 retsmedicinske obduktioner er der udtaget kranspulsårer, halspulsårer og lårbenspulsårer. Dette har resulteret i 48 kartværsnit pr. obduktion, der er farvet med forskellige vævs- og immunhistokemiske farvninger, og efterfølgende er graderet og opmålt ved lysmikroskopisk undersøgelse. Der lægges i særlig grad vægt på sammenhænge og forskelle mellem åreforkalknings udtryksform i de forskellige pulsårer samt sammenhængen med alder, køn og dødsårsag. Projektet afleveres ultimo januar 2007 og forventes forsvaret omkring maj 2007. Projektet udføres af læge Søren Dalager, vejledere: Professor, dr.med. Erling Falk, Kardiologisk Afdeling, Skejby Sygehus, professor, dr.med. William Paaske, Hjerte-lunge-karkirurgisk Afdeling, Skejby Sygehus, og lektor Ingrid Bayer Kristensen, Retsmedicinsk Institut.