Afhandlinger fra før år 2000

Oversigt over afhandlinger fra Institut for Retsmedicin før år 2000:

Afhandlingens titel

Forfatter

Type

År

Børnedødsulykker

Inger Merete Jørgensen  1993
Det illegale stofmarked i Århus - Udbud og aktørerKaa, E., Bowmann, H.  1997

Omkommet ved brand

Leth Peter Mygind  Ph.d.-afhandling1998

Possible infectious causes and mechanisms in sudden infant death syndrome

Jytte Banner  Ph.d.-afhandling  1993

Vertical sections and star volume in bone histomorphometry

Vesterby, A.  Disputats1995

Visual Functions and Traffic Accidents

K.E. Alsbirk  1999  

Vold i Århus

Brink O.  Ph.d.-afhandling1999