Ph.d.-projekt: Proteiners aktivitet ændres med alderen

Aldring er på mange måder et mysterium. Gennem de sidste mange år er der blevet forsket i, hvilke biologiske mekanismer der har indflydelse på aldringsprocessen. En af de førende teorier fastslår, at oxidativ stress stiger med alderen. Oxidativ stress opstår, når der er ubalance mellem frie iltradikaler og antioxidanter. De frie iltradikaler er meget reaktive og vil derfor angribe oxidere og skade DNA, proteiner mm.

Dette projekt omhandler oxidering af proteiner. Vi undersøger hvilke proteiner, der bliver modificeret af oxidering, og hvilken effekt disse oxideringer har på proteinernes funktion. Vi har specielt fokus på modifikation af aminosyren cysteine, som er vigtig i forhold til proteiners struktur og funktion. Til at studere disse oxidative modifikationer, anvender vi kemiske prober, som er designet til at genkende disse protein-oxidationer. Vi kan dermed bruge proberne til at ”fiske” oxiderede proteiner ud af komplekse prøver. Til at identificere de modificerede proteiner benyttes massespektrometriske analyser. 

Dette projekt tilstræber en bedre forståelse af de biokemiske ændringer, som sker med alderen. Målet er at belyse hvilke proteiner der påvirkes af oxidering og deres eventuelle rolle i aldring og alders-relaterede sygdomme såsom cancer, Alzheimers og kardiovaskulære sygdomme.

Stine Thyssen
Stine Thyssen, foto: privatfoto

Fakta om projektet

Titel

Cysteine oxidering – ”The missing link” i aldring? 

Vejleder

Afdelingsleder Professor mso, Mogens Johannsen, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Medvejleder

Johan Palmfeldt, Lektor, Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital

Andre deltagere

Christian Sibbersen

Projektperiode

2015-2018

Kontakt