Ph.d.-projekt: Overgreb mod børn

Dette ph.d.-projekt analyserer en tolvårig periode (2001-2013), med det formål at sammenligne de retsmedicinske sager vedrørende overgreb mod børn, før og efter implementeringen af Center for Børn udsat for Overgreb (CBO). Fokus er rettet mod at belyse sagsgangen hos politi og retsvæsen, herunder betydningen af den retsmedicinske undersøgelse, samt at undersøge overgrebets betydning for barnets liv på sigt.

Projektet forventes at give et dybdegående kendskab til omfang og karakter af overgreb mod børn, myndighedernes håndtering af disse sager, samt eventuelle langsigtede konsekvenser heraf for barnet og dets familie. Dette vil danne grundlag for udarbejdelse af forslag til det hensigtsmæssige sagsforløb, hvor barnet ledes gennem et sådant forløb så skånsomt som muligt.

Fakta om projektet

Navn

Marlene Beyer

Titel

Overgreb mod Børn i Region Nord & Midt

Hovedvejleder  

Ole Ingemann Hansen, Vicestatsobducent, Ph.d.,

Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Medvejledere

Hanne Nødgaard Christensen, Overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik, Hvidovre Hospital, tidl. Leder af Center for Børn udsat for Overgreb (CBO). 

Carsten Obel, Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Mikael Thastum, Professor, Institut for Psykologi, Aarhus Universitet.

Projektperiode 

2015-

Kontakt