Ph.d.-projekt: Modificerede proteiner fører til udvikling af aldersrelaterede sygdomme og generel biologisk aldring

Projektet tilstræber at kortlægge proteiner, der modificeres af methylglyoxal in vivo med henblik på at opnå en dybere forståelse af sammenhængen mellem disse proteinmodifikationer og aldersrelaterede sygdomme.

Methylglyoxal dannes i glykolysen som et biprodukt i en ikke-enzymatisk nedbrydning af blandt andet glukose. Som en meget reaktiv metabolit reagerer methylglyoxal med aminosyrer på overfladen af proteiner i en post-translationel modifikation, hvorved såkaldte ’advanched glycation end-products’ (AGEs) dannes.  Denne modifikation fører til ændringer i den oprindelige proteinstruktur, som følgeligt kan forstyrre funktionen af proteinet. Nuværende viden tyder i høj grad på en relation mellem disse proteinmodifikationer og udviklingen af aldersrelaterede sygdomme så som diabetes og Alzheimers, men en konkret sammenhæng mangler.

For en kortlægning af, hvilke proteiner der modificeres af methylglyoxal in vivo, har vi udviklet en kemisk probe, som binder og kovalent indmærker specifikke komponenter i cellen. Herved dannes addukter, som selektivt kan isoleres fra cellens øvrige bestanddele og efterfølgende  identificeres i en massespektrometrisk analyse.

Fakta om projektet

Navn

Anne-Mette Oxvig

Titel

Profilering af proteiner særligt følsomme overfor modificering med methylglyoxal og disses forbindelse til aldersrelaterede sygdomme

Vejleder  

Afdelingsleder Professor mso, Mogens Johannsen, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Samarbejdspartner


Ph.d. Christian Sibbersen Afdeling for Retskemi, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Medvejledere

Karl Anker Jørgensen, Professor, Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Johan Palmfeldt, Lektor, Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Aarhus Universitetshospital

Projektperiode 

2014-2018

Kontakt