Ph.d.-projekt: Utilsigtede medicinforgiftninger blandt svært psykisk syge

Fakta om projektet

Navn

Kata Wolff Pedersen

Titel

Estimering af Cytokrom P450 aktivitet ud fra postmortem levervæv - et obduktionsbaseret farmakokinetik studie 

Beskrivelse

Dette projektet er en del af ’SURVIVE – lad de døde gavne de levende (PDF), som er et nationalt obduktionsbaseret forskningsprojekt ved de tre retsmedicinske institutter. SURVIVE har til formål at undersøge årsagerne til den øgede sygelighed og dødelighed blandt psykisk syge. Utilsigtede forgiftningsdødsfald blandt psykisk syge forekommer på trods af, at medicin er taget som foreskrevet.

Formål med dette ph.d.-projekt er at udvikle en metode, hvorpå man kan estimere individers evne til at omsætte medicin. Aktiviteten af cytokrom P450 (CYP) enzymer i leveren er, for en række psykofarmaka, den hastighedsbegrænsende faktor for deres eliminering. Ved kvantificering og genotypering af disse enzymer kan man vurdere, om den afdødes toksiske niveauer skyldes for højt indtag eller dårlig evne til at omsætte farmaka.

Projektet vil bidrage til en bedre forståelse af utilsigtede forgiftninger blandt svært psykisk syge, som på længere sigt kan være med til at sikre psykisk syge en bedre og mere sikker behandling.

Vejleder  

Jørgen Bo Hasselstrøm, Seniorforsker, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Samarbejdspartnere/

medvejledere

Jakob Ross Jornil, Retskemiker, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Jakob Hansen, Molekylærbiolog, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

 

Projektperiode

2017-2020

Kontakt