Ph.d.-projekt: Kortlægning af hotspots for avancerede glykerings-slutprodukter

Fakta om projektet

Navn

Sarah Bisgaard Olesen

Titel

Kortlægning af hotspots for avancerede glykerings-slutprodukter

Beskrivelse

Sukkerbiprodukt involveret i aldersrelaterede sygdomme

Med forskningsprojektet undersøges de spontane ændringer, der sker på humane proteiner som følge af forhøjet blodsukker. Ændringer som over tid kan lede til aldersrelaterede sygdomme såsom diabetes.

Under projektet studeres det, hvordan et skadeligt biprodukt fra sukkerstofskiftet, kaldet methylglyoxal, reagerer med og forandrer tusindvis af proteiner i vores krop. Hvilke af disse forandringer, der påvirker udviklingen af f.eks. diabetes og følgesygdomme heraf, er stadig uklart. Denne uvished hæmmer udviklingen på området, da forskere og læger ganske enkelt ikke ved, hvor fokus skal rettes hen i målet om at opdage og bremse sygdomsudviklingen.

For at afklare dette har vi udviklet en kemisk probe, der muliggør kortlægning af de opståede forandringer, som methylglyoxal forårsager. Proteiner, særligt følsomme overfor methylglyoxal-ændringer, vil med stor sandsynlighed være centrale i udviklingen af f.eks. diabetes. Ved at afdække denne gruppe af proteiner håber vi at kunne fokusere forskningen og dermed bidrage til, at området udvikles, så det i fremtiden bliver lettere at dirigere en indsats for tidlig behandling og forebyggelse til gavn for den enkelte patient.

Vejleder  

Mogens Johannsen, professor MSO, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet.

Samarbejdspartnere/

medvejledere

Johan Palmfeldt, lektor, Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Institut for Klinisk Medicin

Projektperiode 

2019 - 2022

Kontakt