Ph.d.-projekt: Drab i Danmark 1992-2016

Fakta om projektet

Titel

Drab i Danmark 1992-2016

Beskrivelse

Et epidemiologisk studie af drab i Danmark 1992-2016 med udgangspunkt i de retsmedicinske obduktionserklæringer. I samarbejde med de to øvrige retsmedicinske institutter i Odense og København indsamles data om de ca. 1400 drab med særlig fokus på drabsmetoder, omfanget af vold og betydningen af hospitalsbehandling. Projektet vil bidrage til en bedre forståelse af drabskriminaliteten til gavn for retsmedicinere, justitsvæsen og den offentlige debat.

Vejleder  

Ole Brink, overlæge, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Samarbejdspartnere/

medvejledere

Peter Leth, professor, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Hans Petter Hougen, professor, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet

Projektperiode 

2016-2020