Ph.d.-projekt: Dopingstoffer i Danmark

Fakta om projektet

Navn

Pia Johansson Heinsvig

Titel

Dopingstoffer i Danmark

Beskrivelse

Igennem de seneste 50 år har de fleste af os gennem diverse medier stiftet bekendtskab med dopingproblematikken inden for eliteidrætten. Når det er sagt, så er det de færreste af os, som kender til dopingproblematikken inden for fitness-og motionsmiljøet. Denne er først kommet i fokus i løbet af de seneste 10-15 år, samt de samfunds- og folkesundhedsmæssige konsekvenser heraf.

Dette projekt har til formål at udvikle og afprøve en ny urin og spildevands metode til prævalensbestemmelse af dopingforbruget i Danmark inden for fitness-og motionsmiljøet, hvilket vil kunne bidrage til optimering og kvalificering af den nationale indsats mod doping. Implementering af spildevandsmetoden vil gøre det muligt at afdække forbruget af dopingstoffer på gruppeniveau baseret på lokalitet, som supplement til de eksisterende dopingkontrolmålinger. Ved brug af urindelen vil vi kigge på en gruppe af voldsofre -og gerningsmænd for at se om nogle af disse bl.a. var påvirket af dopingstoffer så som anabole steroider. Projektet har desuden som målsætning at afdække, hvilke typer af dopingmidler, der forhandles illegalt i Danmark, samt undersøge oprindelsen af disse, herunder hvorvidt produkterne er originale eller forfalskninger.

På sigt er det meningen, at denne type af information kan blive benyttet i samarbejde med det nationale antidoping program til at oplyse og forebygge brugen af doping, hvilket dermed potentielt forbedre folkesundheden herhjemme i Danmark.

Vejleder  

Christian Lindholst,  Institutleder, Lektor, Ph.d., Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet.

Samarbejdspartnere/

medvejledere

Ask Vest Christiansen, Lektor, Ph.d., Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet

Trine Skov Nielsen, Læge, Ph.d., Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Projektperiode 

2019-2022

Kontakt