Ph.d.-projekt: Designer-amfetaminer: Farmakologi og afhængighedsskabende egenskaber

Fakta om projektet

Navn

Lina Bukowski

Titel

Designer-amfetaminer: Farmakologi og afhængighedsskabende egenskaber

Beskrivelse

Den brede gruppe af stoffer med fællesbetegnelsen amfetaminer udløser følelsen af ekstra energi og selvsikkerhed, men stoffet beskadiger hjernen og kan føre til angst, depression og psykose samt hjertestop og død. Derfor er disse stoffer klassificeret som narkotika og forbudte. Gruppen af amfetamin-lignende stoffer indeholder blandt andet stoffer som amfetamin og methamfetamin (speed), MDMA (ecstasy) og flere af de virksomme stoffer i kath-plantens blade.

En kreativ underverden sender dog løbende nye stoffer på markedet, som kemisk ligner amfetaminer, men som er ændret på visse punkter for at undvige lovens klassifikation som narkotika. Disse designer-amfetaminer bliver utilstrækkeligt karakteriseret i dag, dels fordi eksisterende målemetoder for amfetamin-lignende stoffer lider af metodologiske problemer, der gør det svært ved at fange alle aspekter af deres virkning, dels fordi metoderne er besværlige at udføre.

Hvad er ideen bag studiet?

Vi vil udvikle en metode, som gør det muligt at evaluere effekten af ulovlige nye amfetaminer nemt og hurtigt. Metoden vil være baseret på fremskridt inden for fluorescerende sensor-proteiner, der på en ikke-invasiv måde kan detektere neurotransmittere frigivet efter amfetaminindtag. Det er primært serotonin, dopamin og noradrenalin, der bliver frigivet, men det sker via baglæns-transport gennem deres normale transportere (serotonin, dopamin og noradrenalin transporteren samt via organiske kation transportere). Med vores metode vil vi være i stand til at måle denne baglæns-transport og dermed bedre kunne bedømme nye designer-amfetaminers virkningsmekanisme og farlighed.

Hvad betyder det for politiet og folkesundheden?

Viden om de nye amfetaminers farmakologi er nyttig for politiet for at fokusere deres indsats på de farligste stoffer og for klassifikationen af nye, farlige amfetaminlignende stoffer som narkotika. Ved at kende de nye amfetaminers farmakologi kan der endvidere bedre rådgives om forebyggelse og specifik behandling ved overdosis og afhængighed.

Vejleder  

Steffen Sinning, lektor, Bioanalytisk Enhed, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet.

Samarbejdspartnere/

medvejledere

Tomonori Takeuchi, lektor, Institut for Biomedicin, DANDRITE, Aarhus Universitet

Projektperiode 

Januar 2020 - december 2022

Kontakt

Lina Bukowski

Ph.d.-studerende