Ph.d.-projekt: Antipsykotisk medicin og knogleskørhed

Fakta om projektet

Navn

Eva Forsom

Titel

Antipsykotisk behandling og udvikling af knogleskørhed hos skizofrene patienter

Beskrivelse

Formålet med dette projekt er at undersøge sammenhængen mellem forbrug af antipsykotiske lægemidler og forekomsten af knogleskørhed hos patienter med og uden skizofreni. Desuden analyseres sammenhængen mellem knoglemineraltæthed, knoglestruktur og knogleremodelleringsparametre og kompression af ryghvirvler for at finde ud af, hvor brugbare disse er som indikatorer for knoglesundhed generelt.

Materialet stammer fra afdøde med skizofreni og/eller antipsykotisk medicin i blodet, som er blevet obduceret på et af de tre retsmedicinske institutter, og består af kvantitativ CT-scanning, der bruges til at beregne knoglemineraltætheden og kompression af lændehvirvler, samt knogleprøver, der undersøges med mikro-CT og histomorformetri, og blodprøver, der analyseres toksikologisk og biokemisk.

Resultaterne kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for skizofrene og andre i behandling med antipsykotiske lægemidler ved at gøre det muligt for fremtidige forskere at udvikle medicin, der påvirker knoglerne mindre, og for læger at behandle præventivt mod knogleskørhed ved opstart af antipsykotisk behandling.

Projektet hører under ”SURVIVE – lad de døde gavne de levende”, et obduktionsbaseret forskningsprojekt der udføres i samarbejde mellem de danske retsmedicinske institutter med fokus på årsager til den øgede sygelighed og dødelighed blandt psykisk syge.
Læs om projektet her (PDF).

Vejleder  

Lene Warner Thorup Boel, professor, afdelingsleder, statsobducent, Institut for Retsmedicin – Retslægelig Afdeling, Aarhus Universitet

Samarbejdspartnere/

medvejledere

Ellen Magrethe Hauge, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin – Reumatologisk afdeling, NBG, Aarhus Universitet; Michel Dalstra, lektor, Institut for Odontologi og Oral Sundhed – Ortodonti, Aarhus Universitet; Jesper Thygesen, udviklingsingeniør, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Projektperiode 

2017-2020

Kontakt

Eva Forsom

Forskningsrådgiver