Ph.d.-projekt: Iskæmisk konditionering – En systematisk undersøgelse af metaboliske ændringer

Dette projekt har til formål at undersøge mekanismerne bag fænomenet iskæmisk konditionering, der kan reducere vævsskader i indre organer efter f.eks. en blodprop ved brug af en simpel blodtryksmanchet.

Projektet fokuserer på, hvilke ændringer der sker med de små biologiske molekyler i kroppen (metabolitter) efter en sådan påvirkning, og består derfor af såkaldte metabolomics studier, der søger at måle så mange biologiske molekyler som muligt.

Studierne omfatter primært plasma og celleprøver, og de skal sikre en grundig og systematisk gennemgang af forskelle i metabolit-niveauer før og efter behandling. En bred viden om, hvordan disse små molekyler ændres, forventes at kunne give indsigt i, hvordan og hvorfor den beskyttende effekt opstår, og skal således danne grundlag for en bedre forståelse af fænomenet.

I sidste ende vil en bedre forståelse kunne være til stor gavn for den fremtidige behandling af f.eks. hjertepatienter, og derved kunne støtte den generelle folkesundhed.

Foto: Lars Kruse, AU

Fakta om projektet

Navn

Mia Benedicte Lykke R. Christensen

Titel

Systematisk undersøgelse af mekanismen bag fjernbeskyttelse af indre organer

Vejleder  

Afdelingsleder Mogens Johannsen, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Samarbejdspartnere/

medvejledere

Hans Erik Bøtker, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin - Hjertesygdomme, SKS, Aarhus Universitet

Jan Møller Nielsen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Johan Palmfeldt, Institut for Klinisk Medicin - Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, SKS, Aarhus Universitet

Projektperiode 

2012-2016

Fakta om projektet

Titel                      

Systematisk undersøgelse af mekanismen bag fjernbeskyttelse af indre organer

Vejleder  

Afdelingsleder Mogens Johannsen, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Samarbejdspartnere/

medvejledere

Hans Erik Bøtker, klinisk professor, Institut for Klinisk Medicin - Hjertesygdomme, SKS, Aarhus Universitet

Jan Møller Nielsen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Johan Palmfeldt, Institut for Klinisk Medicin - Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, SKS, Aarhus Universitet

Projektperiode 

2012-2016