Lægemiddelrelaterede undersøgelser af dødsfald blandt psykiske syge

Projektet handler om, hvorvidt medicinering af psykisk syge kan føre til pludselig død. En lang række af de lægemidler, som psykiske syge behandles med, kan forårsage forstyrrelser af hjertets rytme ved en såkaldt QT-forlængelse. Dette kan medføre en pludselig og uventet død, hvis det er ukontrolleret.

Projektet er delt i to:

  1. Koncentrationsbestemmelse af udvalgte QT-forlængende lægemidler i hjertevæv og blod fra døde psykiske syge, som er obduceret ved de retsmedicinske institutter i Danmark i perioden 2013-2015. Resultaterne vil belyse risikoen for hjerterytmeforstyrrelser forårsaget af disse lægemidler ved at se på fordelingsforholdet mellem hjertevæv og blod.
  2. Undersøgelse af påvirkning af hjerterytmen ved samtidig medicinering af to QT-forlængende lægemidler. Dette vil foregå ved en cellemodel, hvor ændringen af en elektrisk strøm ved tilsætning af forskellige lægemidler kan måles. Dette projekt udføres i samarbejde med Danmarks Grundforskningsfonds Center for Hjertearytmi.

Ph.d.-projektet er en del af ’SURVIVE – lad de døde gavne de levende’ (PDF), som er et nationalt obduktionsbaseret forskningsprojekt ved de tre retsmedicinske institutter.

Fakta om projektet

Titel

Farmaka-relaterede undersøgelser af uforklarlige psykiatridødsfald – fokus på arytmi og polyfarmaci

Vejleder  

Jørgen Bo Hasselstrøm, Seniorforsker, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Medvejledere

Jakob Ross Jornil, Retskemiker, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Ljubica Vukelic Andersen overlæge, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Projektperiode 

2014-2017

Fakta om projektet

Titel                      

Farmaka-relaterede undersøgelser af uforklarlige psykiatridødsfald – fokus på arytmi og polyfarmaci

Vejleder  

Jørgen Bo Hasselstrøm, Seniorforsker, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Medvejledere

Jakob Ross Jornil, Retskemiker, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet

Ljubica Vukelic Andersen overlæge, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Projektperiode 

2014-2017