En knogle er ikke bare en knogle

Mød Lene Warner Thorup Boel


"Det meste knogleforskning er lavet på forsøgsdyr, men på Institut for Retsmedicin kan vi undersøge menneskeknogler. I sidste ende handler meget af det om styrke – hvordan er knoglen struktureret, hvordan vokser og degenererer vævet med alderen."


Knogler, både levende og døde, gemmer på et væld af informationer. Det ved statsobducent og professor Lene Warner Thorup Boel, født 1966, bedre end de fleste.

Lige siden hun i 2001 skrev ph.d.-afhandling om retsantropologi, har hun brugt en stor del af sit professionelle liv på retsmedicinsk billeddiagnostik og analyser af knoglevæv.

Hun er statsobducent på Institut for Retsmedicin, hvor hun til daglig leder Enhed for Retsmedicinsk Billeddiagnostik.

Instituttets primære opgave er at betjene myndighederne på det retspatologiske område – ved obduktioner og personundersøgelser. Men der er også et skarpt fokus på forskning. Da instituttet både har en CT-scanner og snart adgang til en MR-scanner, er der gode muligheder for at lave spydspidsforskning inden for retsmedicinsk billeddiagnostik – et område, som bliver stadig mere udbredt. Forskerne vil blandt andet undersøge ribbensbrud efter genoplivning og trafikulykker - hvor meget kraft skal der til, før ribben brækker, og hvordan kan det undgås?

Ekspertvidne i retten

”Da jeg begyndte i faget, var jeg fascineret af retsantropologi. En hyppig retsmedicinsk problemstilling er fx at fastslå hvilken alder en person havde, da vedkommende døde, men det er svært. På det felt drømmer jeg om, at vi en dag kan supplere med nye metoder,” fortæller Lene Boel.

Siden har hun bevæget sig fra de tørre, gamle skeletter til at have fokus på friske knogler, billeddiagnostik og mikroskopiske analyser af knoglevæv.

”Den meste knogleforskning er lavet på forsøgsdyr, men på Institut for Retsmedicin kan vi undersøge menneskeknogler. I sidste ende handler meget af det om styrke – hvordan er knoglen struktureret, hvordan vokser og degenererer vævet med alderen,” forklarer statsobducenten.

Den erfaring kommer til udtryk, når hun optræder som ekspertvidne i retten. Her er hendes rolle fx at redegøre for kronologien i offerets skader eller forklare hvor meget kraft, der skal til, før en knogle brækker. Det kan bl.a. være i sager om børnemishandling.

”Hvis man mistænker, at børn har været udsat for vold, vil man typisk gerne have en aldersvurdering af bruddene. Min opgave er at vurdere, hvornår skaderne er opstået, om de er opstået på én gang eller skyldes flere hændelser,” fortæller hun.

”Der er et stort behov for mere viden på dette område, og det har jeg også planer om at bidrage til gennem forskning.”

Lene Warner Thorup Boel har været ansat på Institut for Retsmedicin siden 2007. Der er især én procedure, hun drømmer om at modernisere, fortæller hun.

”Inden vi får folk til obduktion, skal de til et retslægeligt ligsyn. Det foregår stort set på samme måde som for 100 år siden – man gør ikke meget mere end at kigge på huden, i øjne og mund. Jeg arbejder for, at ligsynet bliver kombineret med en scanning og en blodprøve, før der tages beslutning om obduktion” fortæller professoren, der også er formand i Dansk Selskab for Retsmedicin.