Forskerportrætter


Ved at undersøge fysiologiske problemstillinger hos dyr har han fået unikke kompetencer i brugen af medicinske scanningsteknikker.

Læs om Kasper Hansen


En hyppig retsmedicinsk problemstilling er fx at fastslå hvilken alder en person havde, da vedkommende døde, men det er svært.

Læs om Lene Warner Thorup Boel