Fokus på personundersøgelser

Mød Lise Frost


"Tidligere forskning har vist, at kun tre procent af de børn, som udsættes for vold og seksuelle overgreb, opdages i sundhedsvæsenet. Det er fortvivlende.
For hvem andre end netop sundhedspersonale og især praktiserende læger, som har adgang til at undersøge barnets hud for blå mærker, skal kunne opdage vold?"


Vold og overgreb på børn er svært at kapere. Heldigvis findes der forskere som Lise Frost, født 1976 og speciallæge i retsmedicin, som skaber og formidler viden om børn udsat for overgreb. Konkret i form af bogen ’Mistanke om overgreb mod børn. Håndbog for almen praksis’, der sammen med et undervisningsmateriale er målrettet praktiserende læger.

”Tidligere forskning har vist, at kun tre procent af de børn, som udsættes for vold og seksuelle overgreb, opdages i sundhedsvæsenet. Det er fortvivlende. For hvem andre end netop sundhedspersonale og især praktiserende læger, som har adgang til at undersøge barnets hud for blå mærker, skal kunne opdage vold? Mit vigtigste budskab er, at man skal turde vove at se, høre og ikke mindst handle på mistanken om, at et barn udsættes for overgreb. Vi er mange specialister i flere faggrupper, som støtter processen, hvis en sådan mistanke opstår."

Lise Frost har som retsmediciner altid interesseret sig for personundersøgelser, særligt af børn i straffesager. Det er et systematisk arbejde. Alle skader dokumenteres, der foretages sporsikring og tages prøver for potentielt overførte kønssygdomme. Til slut skrives en erklæring til brug for retten.

”Men ingen undersøgelser er ens, og for hver gang får jeg ny erfaring, jeg kan bringe videre i min næste undersøgelse. Jeg har særligt fokus på læsionsmønstre og traumemekanismer, og i retssalen bliver jeg ofte konfronteret med spørgsmål fra forsvarer og anklager i stil med:

  • Når der ikke er en bristet jomfruhinde, så er kan der jo ikke være tale om, at barnet har været udsat for seksuelt overgreb som samleje?
  • Kan man få bristninger i sin jomfruhinde ved at ride på hest?
  • Forsvinder jomfruhinden, når man bliver voksen?”

Det er spørgsmål, som har bragt Lise Frost videre i sin forskning i jomfruhindens (hymens) anatomi, histologiske opbygning og læsioner opstået ved samleje for at kunne fx forklare eftergivelighed og læsioner eller mangel på læsioner efter seksuelle overgreb på børn.

”Det er meningsfuld viden, der samlet og formidlet kan bidrage til at forebygge, at børn udsættes for vold. Et barn, som har ar på krop og sjæl, klarer sig dårligere i skolen og socialt sammenlignet med jævnaldrende. For mig er det ikke det vigtigste, at gerningsmanden bliver straffet, men derimod at overgrebene mod barnet ophører. Derfor har det altid været mit fokus at opdage de børn, der udsættes for overgreb. Det er målet med min forskning”.

Lise Frost modtog sammen med en forskegruppe i 2016 1.167.624 kroner fra Rådet for Offerfonden.