Enhed for klinisk retsmedicin

Forskningsområder

Enheden har fokus på vold og seksuelle overgreb blandt børn, unge og voksne. Epidemiologiske studier af forekomst, fremtrædelsesformer, hospitalsdiagnostik og -behandling af vold samt senfølgerne såvel fysisk som psykisk, socialt og økonomisk. Er der nye behandlingsmetoder på skadestuen/traumecentret af de opståede skader, og hvorledes forebygges vold og voldtægt samt deres senfølger bedst? Betydningen af den (rets)lægelige undersøgelse for den politimæssige efterforskning og evt. domsudfald.

Yderligere har enheden også fokus på tortur – diagnostik og behandling samt senfølger til og forebyggelse af tortur.

Seksuel vold blandt unge

Et stort antal unge piger og kvinder rapporterer om seksuel krænkelse fra jævnaldrende, og volden har ofte betydelige personlige, sociale og samfundsøkonomiske omkostninger. En ny rapport, som under ledelse af post.doc Rikke Holm Bramsen fra Syddansk Universitet sammen med en tværfaglige arbejdsgruppe med bl.a. Ole Ingemann Hansen fra Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet er udarbejdet, fastlægger omfanget af seksuel vold blandt unge 14-24 årige, og belyser hvordan en vidensbaseret indsats er central for at nedbringe forekomsten af seksuel vold blandt unge i Danmark.

Nære samarbejdspartnere

  • Center for Voldtægtsofre, Aarhus
  • Fælles Akut Afd., Aarhus
  • Børnehus Midt og Børnehus Nord
  • Østjyllands Politi
  • Dignity

Se også

Ole Ingemann-Hansens Ph.d.-afhandling:

Marlene Beyers Ph.d.-projekt: