Bioanalytisk enhed

Retskemi og -toksikologi

Retskemi og -toksikologi

Retskemisk og toksikologisk forskning tjener i stor udstrækning til at afdække brug og misbrug af illegale stoffer, lægemidler og anabolske steroider såvel som virkningsmekanismer og toksicitet. Det kan være enkle strukturopklaringer af nye, illegale designerstoffer, undersøgelse af deres metabolisme (se afsnit med metabolomics), bestemmelse af renhed i effekter såvel som i biologiske prøver som blod, spyt eller hår eller mange andre projekter, der kan belyse de spørgsmål, som myndigheder eller forsvar stiller på en relevant måde. Afdelingen er internationalt anerkendt for sit arbejde bl.a. inden for sammenligning af narkotika (kemisk profilanalyse). Der pågår desuden en konstant udvikling af nye LC-MS og LC-HRMS baserede analytiske metoder til måling af lægemidler, misbrugsstoffer og metabolitter, hvilket der kan læses mere om på siden for lægemidler og misbrugsstoffer.

Kemisk profil analyse

Kemisk profil analyse benyttes til at identificere sammenhænge mellem forskellige beslaglæggelser af narkotika. Analyserne er i stigende grad populære hos politiet, da de kan tilvejebringe vigtige objektive bevismaterialer i kriminaltekniske undersøgelser. Ved at videreudvikle de analytiske metoder samt den efterfølgende behandling af resultaterne kan man få et stærkere videnskabeligt, velbegrundet værktøj til bevisførelse i retssager. 

Lægemidler og hjertearytmi

Ophobning af lægemidler i forskellige væv kan levere nyttig viden om lægemidlernes toksiske effekt i kroppen. I et projekt undersøges ophobningen af QT-forlængende antipsykotiske og antidepressive lægemidler blandt døde psykiske syge ved anvendelse af retskemiske analyseteknikker. Derudover bliver effekten af samtidig behandling med flere QT-forlængende lægemidler karakteriseret ved hjælp af en cellemodel. Projektet skal dermed bidrage til en mere præcis klarlæggelse af dødsårsager blandt psykiske syge.