Bioanalytisk enhed

Kemisk biologi og metabolomics

Kemisk biologi

Kemisk biologi er et interdisciplinært forskningsområde, hvor syntesekemi anvendes i samspil med molekylærbiologi til at løse biologiske problemstillinger, der ikke kan løses på enkel vis med traditionelle molekylærbiologiske teknikker. Centralt for feltet er udvikling af nye, kemisk biologiske teknikker, der kan besvare sundhedsvidenskabelige spørgsmål. Vores fokusområde har i en årrække været den humane metabolisme og dens sammenhæng med biologisk aldring og aldersrelaterede sygdomme. For at afdække hvorledes aldring og metabolisme hænger sammen, udvikler vi forskellige, kemisk biologiske værktøjer, der senere anvendes i celle-, dyre- eller humanbiologiske studier. To centrale teknikker: re-aktivitetsbaseret protein profilering (RBPP) og ReactELISA. Projekterne udføres i samarbejde med kemikere, molekylærbiologer, læger m.fl. 

Biologisk aldring og ReactELISA for reaktive metabolitter

ReactELISA  er en ny teknik, hvor en biotinyleret probe først fanger en reaktiv metabolit i et biologisk system. Efterfølgende kan produktet oprenses i en streptavidin brønd og kvantiteres med en ELISA udviklet med et addukt specifikt antistof. Fordelene er, at den ustabile metabolit fanges og stabiliseres og efterfølgende kan renhedsbestemmes direkte. Enkelheden gør teknikken anvendelig til high-throughput screening efter stoffer eller gener, der påvirker metabolitniveauer og dermed den biologiske aldringsproces. Læs mere i nedenstående artikel:

ReactELISA: Monitoring a Carbon Nucleophilic Metabolite by
ELISA - a Study of Lipid Metabolism

Metabolomics

Metabolomics er det samtidige studie af alle (målbare) metabolitter i et biologisk system. Typisk anvendes NMR, GC-MS eller LC-qTOF-MS som undersøgelsesteknik, og hver har sine fordele. UPLC-qTOF-MS er formentlig den mest følsomme og universelle teknik og kan i en enkelt kørsel måle flere tusinde metaboliske features. Ved at sammenligne niveauet af de enkelte metabolitter i behandlede celler, blodprøver eller vævsprøver med matchede kontroller kan man på relativ enkel vis få et indblik i, hvordan metabolismen er påvirket. Som sådan er det en meget stærk teknik til at få indblik og danne hypoteser om, hvordan et stof/ lægemiddel virker eller basale sygdomsmekanismer. 

Retrospektiv dataanalyse - MDMA og human metabolisme

MDMA’s effekt på den humane metabolisme kan i princippet afdækkes med et stort humant interventionsstudie eller mere enkelt ved brug af retrospektive data fra afdelingens myndighedsbetjening. Ved at korrelere indhold af MDMA i blodprøver med alle målbare metabolitter fås direkte link til MDMA metabolitter, der dannes in vivo såvel som endogene metabolitter, der reguleres af MDMA indtag. Begge dele kan tjene til at afklare MDMA’s indvirkning på den humane metabolisme. Læs mere i nedenstående artikel:

Metabolsk fingeraftryk af iskæmisk prekonditionering

Iskæmisk prækonditionering er en unik måde at aktivere den humane organismes eget forsvar mod skader efter blodpropper. Global indsigt i hvilke metabolitter, der reguleres ved iskæmisk konditionering, kan lede til en forståelse af kroppens egen-beskyttelse mod skader efter blodpropper. I samarbejde med kardiologer bliver en række plasma-, celle- og vævsprøver undersøgt for op- og nedregulerede metabolitter. Centrale metabolitter bliver efterfølgende undersøgt i celle- og dyreforsøg for at afklare, hvilken rolle de spiller i egen-beskyttelsen. Læs mere i nedenstående artikel:

Untargeted metabolomics reveals a mild impact of remote ischemic conditioning on the plasma metabolome and α-hydroxybutyrate as a possible cardioprotective factor and biomarker of tissue ischemia