Hvis det lykkes at udvikle en sikker metode til at bestemme alderen på et spor, får politiet et redskab til at afgøre, om et spor er relevant eller ej for en forbrydelse. Det vil være en banebrydende metode, da der på nuværende tidspunkt ikke findes en alternativ løsning

Læs om Kirstine Lykke Nielsen


Hvad er det, der sker biokemisk, når vi ældes? Hvorfor spiller kosten og i særdeleshed energistofskiftet så stor en rolle? Og er vi stand til at forlænge perioden af vores liv uden aldersrelaterede sygdomme – ligesom det kan gøres i forsøgsdyr? Det er nogle af de spørgsmål, som fascinerer mig

Læs om Mogens Johannsen