Analyseudvikling

Kundetilpassede analyser

Denne type analyser vil typisk inkludere effektive prøveforarbejdningsprotokoller, optimering af kromatografi og masse-spektrometrisk detektion samt forskellige niveauer af analysevalidering.

Analyserne udføres som en kontraktbaseret service eller i forbindelse med samarbejde omkring forsknings- og udviklingsprojekter.

Kontakt Jakob Hansen for bestilling af kundetilpassede analyser.

Projekteksempler

Udvalgte eksempler på afviklede projekter:

  1. Kvantitativ analyse af det kemoterapeutiske stof Doxorubicin i små-volumen blodprøver fra forsøgsmus.
  2. Udvikling af metode til monitorering af nifedipine koncentration i blod fra forsøgspersoner.
  3. Kvantificering af neurotransmittere i hjernevævsprøver fra forsøgsdyr.
  4. Analyse af specifikke aminosyrer og ketonstoffer (beta-hydroxybutyrat) i blod og serum.  
  5. Fokuserede analysepakker for misbrugsanalyser på arbejdspladser og offentlige institutioner.  

Kontakt os gerne for en snak om jeres analysebehov og projekter.

Analyselisten

Du kan få et overblik over vores fulde udbud af analyser i analyselisten.

Om Bioanalytisk Enhed

Bioanalytisk Enhed er en core-facilitet og forskningsenhed ved Institut for Retsmedicin. Core-faciliteten tilbyder samarbejde i forbindelse med metodeudvikling og analyse af mindre organiske molekyler. Enheden ønsker at indgå samarbejde med forskere, myndigheder, sundhedsvæsenet og private virksomheder. På forskningssiden dækker Bioanalytisk Enhed forskning og udvikling inden for kemisk biologi og metabolomics såvel som retskemi og toksikologi.

Eksempel på analyseudvikling

Metode til at finde signalstoffer i musehjerner

Metoden til bestemmelse af aminosyrer, som Bioanalytisk Enhed udviklede til forskningsprojektet ved Institut for Biomedicin, ledte til nyt samarbejde med forskere fra Institut for Biomedicin, Rigshospitalet og Arla. Sammen udviklede de en metode til at dække de afledte metabolitter og signalstoffer. Målet var at følge omsætningen af disse over tid og lokalt i enkelte dele af musehjernen som følge af en specialdesignet diæt. Dissekeringen af musehjernen i de enkelte dele gav meget små prøvemængder ned til 1-2 mg. Alligevel lykkedes det at lave en metode, der præcist kunne afbilde niveauer af de enkelte stoffer og give et samlet billede af metabolismen i de individuelle hjernedele.