Forskning

Forskningen på Institut for Retsmedicin udføres i tre forskningsenheder:


Forskningspublikationer

  • Nye retningslinjer for
  • ansvarlig forskningspraksis