Nyt tilbud til studerende med en forsker i maven – og med talent

Nu får de første 15 studerende på Health chancen for at søge ind på et særligt talentforløb, som bl.a. betyder, at de skal forske og netværke samtidig med kandidatstudiet - og inden for normeret tid. Studerende fra alle uddannelser på Health kan søge om den nye mulighed, der lægger fra kaj i september.

Kandidatstuderende på Health får nu ny mulighed for at søge ekstra uddannelsesaktiviteter.

Til september 2017 vil 15 kandidatstuderende fra alle studier på Health kunne begynde på et splinternyt, tværfagligt talentforløb på 30 ECTS, der – efter gennemført forløb – resulterer i en ”udmærkelse” på deres kandidatbevis.

Et såkaldt forskningsrettet talentforløb er nemlig netop blevet vedtaget af Fakultetsledelsen på Health som et tilbud til talentfulde studerende om at kaste sig ud i ekstra uddannelsesaktiviteter:

”Initiativet skal ses i direkte forlængelse af vores arbejde med at sikre de talentfulde studerende gode muligheder for at udvikle sig – og på sigt indgå i vækstlaget på universitetet”, siger prodekan for talentudvikling på Health, Lise Wogensen Bach.

Efter planen skal antallet af pladser øges hen ad vejen, hvis ordningen viser sig at være en succes efter de første to år.

To ben på fire semestre

Det forskningsrettede talentforløb på Health vil skulle gennemføres på maksimalt fire semestre og er sat sammen af to ben:

  • Det ene ben består af et studenterforskningsprojekt med vejleder og afsluttes med et videnskabeligt produkt, fx en artikel eller poster.
  • Det andet ben består af fælles, interdisciplinære aktiviteter så som workshops med fokus på forskningsspørgsmål inden for udvalgte fagområder og med gensidig feedback på tværs af Healths uddannelser.

”Talentforløbet er et tilbud om en ny vej ind i forskergerningen for alle kandidatstuderende på Health og kan ses som et supplement til forskningsåret, der jo kun er for de medicin- og odontologistuderende. Forløbet gør med andre ord også forskerrekrutteringen på Health mere mangfoldig”, siger Lise Wogensen Bach.

Hvem kan søge?

Tanken med det nye talentforløb er at understøtte de studerendes faglige udvikling og deres evne til at skabe netværk, samt at styrke deres gensidige feedback og tværfaglighed. Målet er at skabe ny indsigt og større overblik; desuden er det en vigtig pointe, at deltagerne bliver bedre til at kombinere deres viden med andre fag.

”Nogle af fremtidens forskere skal se anderledes ud end dem, vi møder i dag, da de sundhedsmæssige udfordringer og problemstillinger i stigende grad forudsætter en interdisciplinær tilgang og tværfaglige kompetencer, og det vil talentforløbet tage højde for”, siger Lise Wogensen Bach.

Forventningerne til deltagerne er bl.a.:

  • Lyst, vilje og engagement til at yde en ekstra indsats
  • Interesse for sundhedsvidenskabelig forskning og mod på at udfordre sig selv
  • Gode engelskkundskaber
  • Potentiale til at blive endnu dygtigere

Blandt kriterierne for at blive optaget er således en vurdering af både resultater, motivation og potentiale, lige som det er et krav, at man samtidig følger sit almindelige studie og ikke forlænger studietiden. Det er ikke en mulighed at søge orlov, som det er i forbindelse med forskningsåret.
Man skal søge i begyndelsen af sit 1. semester på kandidatstudiet – dog 2. semester for medicinstuderende med vinteroptag.

Detaljer om det nye initiativ – herunder ansøgningsfrister, blanketter m.v. – vil inden længe kunne findes på Ph.d.-skolens hjemmeside.

Også erhvervsrettet forløb kan være på vej

Aarhus Universitet stræber efter en bred talentdefinition, som også omfatter studerende uden planer om en forskerkarriere, men som fx har talent for entreprenørskab og innovation.

Derfor er endnu et talentspor i støbeskeen på Health under betegnelsen ”erhvervsrettet talentspor”, hvor de studerende bliver knyttet tæt til virksomhederne. 


Baggrund:

  • Siden april 2016, hvor Universitetsledelsen satte ”Talentkultur på AU” på dagsordenen, har en arbejdsgruppe på Health arbejdet med at udvikle forløbet. Det skal helt overordnet ses i forlængelse af Uddannelses- og Forskningsministeriets talentbekendtgørelse fra 2015, hvor formålet med ”udbud af ekstra uddannelsesaktiviteter” jf. §2 er:
  • ”(…) at understøtte og styrke indsatsen for særligt talentfulde studerende på de videregående uddannelsesinstitutioner, sådan at en begrænset andel af de dygtigste og højt motiverede studerende får større faglige udfordringer end gennem de krav, der stilles ved den uddannelse, de er optaget på, samt får anerkendelse herfor på eksamensbeviset.”
  • Arbejdsgruppen har bestået af: Prodekan Lise Wogensen (projektejer), lektor Mette Krogh Christensen (CESU), lektor Sebastian Frische (Institut for Biomedicin), klinisk professor Vibeke Hjortdal (Institut for Klinisk Medicin), lektor Lene Baad-Hansen (Institut for Odontologi og Oral Sundhed), lektor Niels Trolle (Institut for Folkesundhed), medicinstuderende Kasper Glerup (SMS), funktionschef Lise Terkildsen (HE Forskeruddannelsen) og rådgiver Tanja Hansen (sekretariatet). 

Kontakt:

Prodekan for talentudvikling Lise Wogensen Bach
Aarhus Universitet, Health
Mobil: 2548 8522
lwb@au.dk